Kulîlkên Tewhîdê kitêbek bi zaravayê Kurmancî li ser Fiqih-Îlmîhalê bi lêkolînek gelekî berfireh ji aliyê Feyzullah Yalcîn ve hatiye nivîsandin. Kitêb bi orjînala metnên erebî û kurdî/kurmancî hatiye nivîsandin.

Qismên ayetên Qur´anê, hadîsên Pêxember û nêrînên îmamên mezheban bi erebi ye û ji aliyê nivîskar ve berbi kurmancî hatiye wergerandin.

Nivîskar derbarê nivîsandina kitêbê de wiha dibêje;

Ev kitêba hanê, ne wergera hin kitêbên din yên fiqhê ye û ne jî bi tayîbet tenê li gora mezhebekî hatiye nivîsandin. Çavkaniyên yekemîn yê vê kitêbê, Qur´ana Pîroz , Hedîsên Cenabê Pêxember û nêrînên herçar mezhebên mezin û gelek alimên din yên dînê Îslam ne.

Ev kitêb ji destpêkê heya dawî, kar û xebateke bi serê xwe ye û bi kitekitî li ser mijaran hatiye rawestandin.
Usûla nivîsandina vê kitêbê wiha ye:

1. Di her mijarî da, berê her tiştî me li Qur´anê nihêriye. Derbarê mijarekî da çend ayet hebin, me li wan tevan nihêriye û serî li nêrîna mufesir û îmamên mezheban daye ku wan bi çi awayî ev ayet m´ene kirine.

2. Piştê ayetê, me li suneta Pêxember (e.s) û hedîsên wî nihêriye. Me tenê qîma xwe bi hedîsekî ne aniye, belku di wê mijarê da çiqas hedîsên ji hev kêm û zêde û di kitêbên cihê da hebûne, hema bigire me li tevan nihêriye û ya herî sehîh ku nakokî di navbera wê hadîsê û Qur`anê da tunebûye me ew rast qebul kiriye. Lê me cîh daye hedîsên din jî.
3. Me li nêrîna mezheban jî nihêriye. Lê bi piranî me serî li nêrîna îmamê Şafi`î daye. Lewra piraniya milletê kurd Şafi´î ne.
4. Kitêbên hedîsan yên ku me çevkanî nîşan dane: Buxarî, Muslim, Tirmizî, Ebu Dawud, Îbnu Maceh, Nesaî û Beyheqî ye.
5. Her wiha çevkanî ji kitêbên fiqhê yên weka “Umma” Şafi`î, δane, Muxnî, Sîracul Wehhac, Fiqhu Sunet ya Seyid Sabiq, ji îmam Ebû Henife, Malik û Ehmed jî çevkanî nîşan daye.
Kesê ku bixweze dinê xwe nas bike, divê berê hertiştî Qur´anê û suneta Pêxember baş bizanibin û fêhm bikin. Herwiha kitêba Kulîlkên Tewhîdê ji bona kesê ku bixwaze îbadetên xwe rast û durust bike, kitêbekî ji ayet û hedîsan têr dagirtiye û bersîva gelek pirsên girîng tê da heye.

Hûn dikarin vê kitêbê ji Pirtûka Kurdî û Kurtçe Kitab li ser înternetê bixwazin. Her wiha ji gelek kitêbxaneyan jî dikare were bidestxistin.

Hûn dikarin dîrek ji vê adrêsê jî bixwazin.

E-Post: feyzulahyalcin@gmail.com hezargol@hotmail.com

Fatih Sultan Mehmet Mahalasi Oruç Sokak No 18 Emek Bursa

WahtsApp: 0046 764246235
Tel: 0536 397 92 12- 05388615005

Lämna ett svar

Pin It on Pinterest